kunststoftv_NPO, jeroen_van_merwijk_henny_vrienten_eva_bauknecht, theaterfoto, jaap_reedijk